top of page

Nieuws

Belastingvoordeel

Dinsdag 23 december 2014

Casus:

Cliënt is getrouwd en heeft € 60.000 spaargeld. Samen met zijn vrouw heeft hij een zorgverzekering afgesloten en de premie betaalt hij per maand. Samen betalen zij € 249 per maand aan premie. Dit is op jaarbasis € 2.988.

Over hun spaargeld betalen zij, na aftrek van het heffingsvrij vermogen (€ 42.278), 1,2% belasting.

Dit resulteert in een belastingbedrag van ((€ 60.000 - € 42.278) * 1,2%) circa € 212.

 

Tip:

Door het betalen van de zorgpremie in 1 keer kan een aanzienlijk voordeel verkregen worden.

 

De meeste zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om de zorgpremie in 1 keer vooruit te betalen. Zij geven dan een korting die kan oplopen tot 3% van de verschuldigde premie. Uitgaande van bovenstaand voorbeeld is dit een besparing van (3% van € 2.988) € 89,64.

 

Bijkomend voordeel is dat de meeste zorgverzekeraars de premie van 2015 incasseren in 2014. Dit betekent voor cliënt dat zijn spaarsaldo per 1 januari 2015 (peildatum) met € 2.988 afneemt. Dit resulteert voor het belastingjaar 2015 in een belastingvoordeel (vermogensrendementsheffing) van ( 1,2% van € 2.988) € 35,86.

 

Het totale voordeel bedraagt dus circa € 125,50. Mooi meegenomen zo vlak voor de feestdagen!

 

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

bottom of page